• CẦN THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN

  Mã tài sản: 19

  Địa chỉ: Phường 14 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh

  • Giá:
   20 triệu VND
   VND
   USD
   SJC

  View

  642